ALLES OVER DE KLANKBORDGROEP

Welkom op de pagina over de klankbordgroep. Op deze pagina vindt u meer informatie over de achtergrond van de klankbordgroep, de onafhankelijk voorzitter en de samenstelling van de klankbordgroep. Onderaan de pagina vindt u (chronologisch) een overzicht van de data en verslagen van de klankbordgroepbijeenkomsten. 

Klankbordgroep

Een windpark op een landgoed dat al ruim 700 jaar als decor voor de inwoners van het gebied fungeert, kan niet worden ontwikkeld zonder inbreng van de omgeving. Daarom is er een klankbordgroep opgericht.

De klankbordgroep is een overlegplatform voor bewoners, initiatiefnemers en besluitvormende overheid. In de klankbordgroep leren we met elkaar over elkaars perspectieven, zorgen en wensen. De betekenis van windturbines voor de omgeving (omgevingseffecten). Hoe de besluitvorming eruit ziet (wat betekent een principeverzoek, een RES, hoe gaat dat). Enzovoorts.

De opdracht van de klankbordgroep is om te komen tot een bewonersadvies over de geschiktheid en eventuele randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het windpark. Het is een advies voor de initiatiefnemers. Daarnaast is het voorstel om ook een advies aan het college (Cc. de gemeenteraad) te richten, in de vorm van een toetsingskader of richtinggevende principes (guiding principles). De bewoners stellen deze adviezen op, eventueel ondersteund door de voorzitter. Het is de bedoeling dat dit advies in oktober van dit jaar gereed is.

Onafhankelijk voorzitter

Om het proces samen met de omgeving in goede banen te leiden, ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt én gehoord wordt, is er - op initiatief van de gemeente Doetinchem (en onderstreept door de initiatiefnemers) - door de leden van de klankbordgroep een onafhankelijk voorzitter voorgedragen: Marc Rijnveld. Marc zit de klankbordgroepbijeenkomsten voor en helpt met de voorbereiding.  

Naam: Marc Rijnveld
Functie: Directeur van Public Mediation
Functie Windpark Doetinchem: Onafhankelijk voorzitter klankbordgroep
Contactgegevens: marc@public-mediation.nl 06-43570482

Leden van de klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden en andere betrokkenen/belanghebbenden. Daarnaast sluiten de initiatiefnemers en de gemeente Doetinchem aan vanwege de platformfunctie.

Initiatiefnemers

  • David van Lynden: Één van de bestuurders van Landgoed Keppel
  • Tijmen Keesmaat: Projectdirecteur beoogd Windpark Doetinchem – Green Trust
  • Jorick Messink: Projectleider beoogd Windpark Doetinchem - Green Trust

Gemeente Doetinchem

  • Johnny Janssen: Projectleider gemeente Doetinchem

Data & verslagen klankbordgroep bijeenkomsten